Obecní úřad

Vážení spoluobčané,Dne 14. 2. 2018 se uskutečnilo 21. zasedání zastupitelstva naší obce, které schválilo rozpočet roku 2018. Projednání a schválení rozpočtu tohoto roku předcházelo pracovní setkání členů zastupitelstva, kde byly projednány jednotlivé paragrafy rozpočtu včetně navržených oprav, investic a rozdělení finančních příspěvků na jednotlivé činnosti, které zajišťuje a podporuje obec. Návrh rozpočtu byl
připraven vedením obce, projednán radou obce a finančním výborem a to za účasti příslušných organizací působících v obci. Byl zveřejněn dle zákona o obcích.

Je potřeba se zmínit, že projednání rozpočtu předcházelo projednání čerpání rozpočtu roku 2017. Příjmy rozpočtu byly splněny na 107,1 % což svědčí o dobře sestaveném rozpočtu. Výdaje byly splněny na 75,1 % a to díky tomu, že byly přesunuty dotační tituly na naše akce do roku 2018 /sběrný dvůr, dopravní auto SDH/ a některé práce přesáhly rok 2017 /zateplení budovy 755, dokončení revitalizace bývalého AV/.

Rozhodně hlavní úkoly rozpočtu byly splněny a finance na výše uvedené akce jsou ušetřeny a budou na jejich realizaci použity letos.

Osobně se raduji ze všeho co jsme vybudovali, zorganizovali či zajistili v prospěch naší obce a Vás občanů, ale snad největší radost mám z přestavby 3. nadpodlaží ZŠ, kde vznikly krásné a účelné prostory pro potřeby školy, ale i všech nás občanů. Brzy se o tom budete moci sami přesvědčit. Pokud se týká rozpočtu r. 2018, tak ten obsahuje rozhodující položky zajišťující naše potřeby. Ve zpravodaji bude schválený rozpočet uveden v jednotlivých položkách zajišťující činnost obce, škol, hasičů, sportovců, charity a ostatních zájmových organizací včetně prostředků na společensko-kulturní akce.

Z investic zmíním výstavbu chodníku Lidový dům – Černé, propojení chodníků mezi naší obcí a Novým Hrozenkovem, přechod pro chodce k nákupnímu středisku, dokončení přestavby 3. NP naší základní školy včetně odpovídajícího vybavení, rekonstrukce prostor stávající knihovny pro potřeby MŠ, vybudování spolkového centra s výstavní síní a sociálním zařízení pro občany a spolky /Kyčera, dechovka, SPCCH/ a v neposlední řadě postavení sběrného dvora pro tolik potřebné zlepšení nakládání s odpady a zlepšení pořádku v obci. Budeme dál pokračovat v opravách komunikací i chodníků. Rozpočtem jsou zajištěny všechny tradiční a oblíbené akce pořádané obcí. Záleží jen na Vás zda je navštívíte a přispějete aktivní účastí k jejich úspěchu. Jsou připravovány pro Vás.

Přeji Vám především pevné zdraví, dobrou mysl a těším se na spolupráci a setkávání s Vámi při realizaci všech prací a pořádání kulturních a sportovních akcích v obci.

Váš starosta
Ing. Jiří Lušovský

Obec Halenkov - Starosta obce

Menu
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla
Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovnaObec Halenkov - Lidový dům
Informace o www
Dnes je pondělí 28. května 2018
Svátek slaví Vilém
Stránky si právě prohlíží 2 lidí.
Počet přístupů: 2523135
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř